Archive for سیاست

حتی صدا هم نماند

به من چه داده اید

ای واژه های ساده ی فریب

صدا، در کوچه های زندگی من

گم شده است

Advertisements

نوشتن دیدگاه